Δήλωση περιουσιακής κατάστασης(Πόθεν Έσχες)κας Νεστωράκη Παρασκευής έτους 2011