Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες)κ.Πετρίδη Γεωργίου έτους 2012