Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες)κ.Κυπριανίδη Βασίλη έτους 2012