Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες)κ.Εμμανουήλ Ταπατζά έτους 2012