Δήλωση περιουσιακής κατάστασης-Πόθεν Έσχες-κ. Τζενετίδη Παρθένιου έτους 2015

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης-Πόθεν Έσχες κ. Τζενετίδη Παρθένιου, έτους 2015.