Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Εσχες) κ. Ναβροζίδη Γεώργιου