Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης(Πόθεν Έσχες)2011-κ.Κυπριανίδη Βασίλη