Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) Δημάρχου Γεώργιου Πετρίδη έτους 2010