Υπηρεσία Δόμησης -Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου της όψης κτιρίου επί της Κούλογλου 12