ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Κομοτηνή,  31 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

Προσκαλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών πολιτικών κομμάτων, των συνδυασμών υποψηφίων και των Επιτροπών Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220) που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023, σε κοινή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 1 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, με θέμα     «Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα,  τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ