ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5389/25-2-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ