«Τέλος στα Πλαστικά μίας Χρήσης!»

«Τέλος στα Πλαστικά μίας Χρήσης!»

 

Το Followgreen Δήμου Κομοτηνής μας καλεί να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με τα Πλαστικά μίας Χρήσης, να ενημερωθούμε για τις επιπτώσεις που επιφέρει η χρήση τους στο περιβάλλον, καθώς και για τα νέα δεδομένα που δημιούργησε στην αγορά η εφαρμογή της νομοθεσίας Ν.4736/2020.

 Λάβε μέρος στο Green Mission: «Τέλος στα Πλαστικά μίας Χρήσης!» & Κέρδισε έναν οικολογικό ανοξείδωτο θερμός www.followgreen.gr/komotini/Mission/Single/3122

 

 

Συνημμένα: