Σχέδιο Υποβολής Αίτησης για Έγκριση Σχεδιαγράμματος/Κάτοψης Εξωτερικού Χώρου για Ιδιοκτήτες Περιπτέρων