Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για τις πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις της 10ης Ιουλίου 2019

Ο Δήμος Κομοτηνής ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών η αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.7433/Α321/2-4-2021 απόφαση σχετικά με τις προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από την πλημμύρα και τη χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές των Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής και Μαρωνείας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η απόφαση βρίσκεται στα συνημμένα και είναι αναρτημένη στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%9A%CE%A4465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%96%CE%91%CE%98?inline=true

 

Συνημμένα: