Προστασία αστέγων τις ημέρες επικράτησης συνθηκών ψύχους