Προσωρινοί πίνακες 2021-2022 -Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής των προγραμμάτων '' Άθληση για όλους''

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Φ.Α. 2021-2022
ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
1 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31,132  
2 ΓΚΡΕΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 31,074  
3 ΣΙΑΜΟΡΕΛΗ ΑΝΘΗ  27,089  
4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  26,515  
5 ΤΣΙΡΕΜΕ ΝΙΚΗ 22,081  
6 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ  17,993  
7 ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ 14,569  
 ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
8 ΓΚΟΥΔΟΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 1,735  
9 ΑΛΑΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1,274  
10 ΠΙΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ  0,797  
 ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
11 ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 31,622  
12 ΠΙΠΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 30,82  
13 ΠΟΛΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25,6  
 ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
14 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΝΗ  14,709  
 ΑΠΌ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
15 ΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,932