Προσοχή! ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΟΔΗΓΙΕΣ) Κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3 (υψηλή) για το Νομό Ροδόπης την Κυριακή στις 22/8/2021 δηλαδή είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν.

Προσοχή! ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ΟΔΗΓΙΕΣ) Κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3 (υψηλή) για το Νομό Ροδόπης την Κυριακή στις 22/8/2021 δηλαδή είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν.

Προσοχή ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 3 (υψηλή) για την περιοχή του Νομού Ροδόπης την Κυριακή στις 22/8/2021 δηλαδή είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, καύσωνας κλπ).

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε μια πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 ή το 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.