Προσοχή στις Ιρλανδικές διαβάσεις (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κομοτηνής)