Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο