Πρόσκληση σε εκδήλωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κομοτηνής και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σας προσκαλούν σε ενημέρωση και μία πρώτη παρουσίαση αναφορικά με το «Νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)» το οποίο σχεδιάζεται, θα κατασκευαστεί και θα εξοπλιστεί πλήρως με δωρεά του κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η δωρεά για την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης «Πρωτοβουλίας για την Υγεία», που έχει εκπονήσει το ΙΣΝ, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα €300 εκατομμύρια και αφορά στην ανέγερση νέων υποδομών, την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας σε όλη τη χώρα.

Η παρουσίαση του «Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)» θα πραγματοποιηθείτην Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019, ώρα 19:00, στοΔημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής, στην οδό Μαρασλή 1.

Στην παρουσίαση θα συμμετέχουν μέλη της Ομάδας Σχεδιασμού και Διαχείρισης του Έργου, εκπρόσωποι του ΙΣΝ, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Σας περιμένουμε κοντά μας.

 

 

The Municipality of Komotini and the Stavros Niarchos Foundation (SNF) invite you to a briefing and first presentation of the New General Hospital of Komotini – Stavros Niarchos Foundation, which will be designed, constructed, and fully outfitted through a grant by the Stavros Niarchos Foundation.

The grant for the construction of the new Hospital is part of the broader Health Initiative developed by the SNF, with a total budget of more than €300 million, involving the construction of new infrastructure, the procurement of specialized equipment, and the implementation of educational programs, with the goal of strengthening medical and nursing care throughout Greece.

The presentation of the New General Hospital of Komotini – Stavros Niarchos Foundation will take place on Tuesday, June 11, 2019, at 19:00, at Komotini Municipal Council, located in the Government Office at 1 Marasli Street.

The presentation will take place with the participation of members of the Project Planning and Management Team, representatives of the SNF, the 4th Health District, and the Hospital Administration.

See you there!