ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ