Πρόσκληση -Ημερήσια διάταξη για την Επιτροπή Ποιότητας