Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης