ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής από 02-09-2019 έως την 31-07-2020.

Συνημμένα: