ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο 2ο ΚΑΠΗ του ΝΠ Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Δήμου Κομοτηνής