Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση προσωρινών θέσεων- αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στα όρια του Δήμο Κομοτηνής