Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

 Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της  ΣΟΧ 2/2020  ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»