Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»