Πίνακας Λαϊκης Αγοράς Κομοτηνής -Με Μικροπωλητές που θα Δραστηροποιηθούν στις 16 - 05 - 2020