Πίνακας Λαϊκης Αγοράς Κομοτηνής Με Μικροπωλητές που θα Δραστηροποιηθούν στις 13 - 06 - 2020