Πίνακας Λαϊκης Αγοράς Κομοτηνής Με Μικροπωλητές που θα δραστηριοποιηθούν στις 06-06- 2020