ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 101 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019