Παράταση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με Θέμα: Έκτακτα Μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιών η οποία ισχύει έως και την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.

Παράταση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με Θέμα: Έκτακτα Μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιών η οποία ισχύει έως και την Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00. Και αναφέρει:
Α) Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
Β) Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ. οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).
Για κάθε παράβαση της παρ. 1, μη θιγομένων τυχόν ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου τρίτου διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ
Προσοχή!! Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν και για την περιοχή του Δήμου Κομοτηνής γι’ αυτό παρακαλούμε τους δημότες μας να τηρούν τα μέτρα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην προκαλέσουν πυρκαγιά.
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε μια πυρκαγιά: Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.