Παράταση αναστολής λειτουργίας των Β΄, Δ’ και Ε’ Βρεφονηπιακών Σταθμών λόγω COVID-19

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση αναστολής λειτουργίας των Β΄, Δ’ και Ε’ Βρεφονηπιακών Σταθμών λόγω COVID-19»

Ανακοινώνεται η παράταση αναστολής λειτουργίας των Β΄, Δ’ και Ε’ Βρεφονηπιακών Σταθμών για προληπτικούς λόγους έως και την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020.

 

  

Με εντολή Προέδρου

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Μαρία Μερέτη

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Συνημμένα: