ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ζ.