Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων της με Α.Π.660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», όπως αυτοί δημοσιευτήκαν στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr   και η ενεργοποίηση των οποίων εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με τη νέα χρονιά σταδιακά.

 

Ο σύνδεσμος για τους πίνακες κατάταξης είναι ο εξής:

https://www.inedivim.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%C2%AB%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής
Δημοκρίτου  & Στουκόπουλου , 69100 Κομοτηνή
τηλ: 25310-22589

mail: vivkomot@otenet.gr

 

Municipal Library of Komotini

Dimokritou & Stoukopoulou, 69100 Komotini

tel:+30 25310- 22589

mail: vivkomot@otenet.gr