ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)