Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Κομοτηνής στις 14/11/2020