Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κομοτηνής -27 Ιουνίου έως και 12 Ιουλίου 2020