Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κομοτηνής -19/6/2021