Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κομοτηνής -12/6/2021