Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Κομοτηνής - 09/8 έως 16/8