Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου-Υποβολή Δικαιολογητικών

 

 
ΠΑΜΘ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Μαργιωρή Ανθή, Τσάτσικου Αρχοντούλα, Γκουζιώτη Ειρήνη
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1
                       69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310-82063, 72173
 
 
 

                                   Κομοτηνή  8-6--2010

 

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ              
         
 
Ο Δήμος Κομοτηνής, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής του πολιτικής και στοχεύοντας στην ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του τοπικού  πληθυσμού, προτίθεται να θέσει άμεσα σε λειτουργία το Κοινωνικό του Παντοπωλείο, μέσω του οποίου θα  διατίθενται δωρεάν βασικά είδη διαβίωσης σε άπορους δημότες.
Ενόψει τούτου καλούνται όσοι από τους δημότες πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις  να υποβάλουν σχετικό αίτημα   στη   Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης του Δήμου μας το ταχύτερο δυνατόν.
Διευκρινίζεται ότι οι τελικοί δικαιούχοι θα επιλεγούν   βάσει κριτηρίων συνδυαστικών όπως: η απορία (ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 6.000€), η εν γένει οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση, οι συνθήκες στέγασης, η τυχόν ύπαρξη προβλημάτων υγείας κλπ).
            Για την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών καθώς και για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στους αρμόδιους Κοινωνικούς Λειτουργούς μας, που στεγάζονται στο Πολυλειτουργικό Κέντρο Κομοτηνής (Μαρασλή 1, τηλ. 2531082063 & 72173).
 
               
 
 
      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ