Κλήρωση υποψηφίων στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίου ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική