Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε. Προσκλήσεις Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Θέμα: Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε. Προσκλήσεις Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
 
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. ανακοινώνει 3 προσκλήσεις σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα πατώντας εδώ τον σχετικό σύνδεσμο με την ιστοσελίδα του φορέα.