ΚΕΜΕΑ- Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της  ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

Περίοδος ενστάσεων: από 19/10/2019 έως 22/10/2019 στο ΚΕΜΕΑ