ΚΕΜΕΑ- Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2019 ανακοίνωσης του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»