ΚΕΜΕΑ-Πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 962/05-03-2018 (ΣΟΧ1/2018) Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, μετά από έγκριση από το ΑΣΕΠ

ΚΕΜΕΑ

Πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 962/05-03-2018 (ΣΟΧ1/2018).

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, μετά από έγκριση από το ΑΣΕΠ.