ΚΕΜΕΑ Εγγραφές – επανεγγραφές των νηπίων για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015

ΚΕΜΕΑ Εγγραφές – επανεγγραφές των νηπίων για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015.

Από το ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές – επανεγγραφές των νηπίων για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015 στους παιδικούς σταθμούς θα γίνονται  από

20 MAΙΟΥ 2014 έως 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Οι Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τις Προϊσταμένες  των Παιδικών Σταθμών κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Από το Ν