ΚΕΜΕΑ-Αποτελέσματα και πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων ΣΟΧ2/2017 και ΣΟΧ3/2017