ΚΕΜΕΑ-Απευθείας Αναθέσεις α) «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής από 01-01-2018 έως την 31-12-2018 και β) Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο

ΚΕΜΕΑ

 

Απευθείας Αναθέσεις α) «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής από 01-01-2018 έως την 31-12-2018 και β) Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», από 01-01-2018 έως την 31-12-2018