ΚΕΜΕΑ- Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ4/2017 σχετικά με πρόσληψη 1 ατόμου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΚΕΜΕΑ- Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ4/2017 σχετικά με πρόσληψη 1 ατόμου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού